messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,655.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,275.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (แบบธรรมดา) จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (แบบธรรมดา) จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (แบบธรรมดา) จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านพังขว้างเหนือ-บ้านหนองปลาดุก) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.-สายทางเข้าบ้านดงยอ หมู่ที่ 6 ตำบลพังขว้าง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง