องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววิจิตรตา พันธุออน
นักบริหารงานการศึกษา
นางอัญชลี ลีคำงาม
นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ