องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
1 ธันวาคม ของทุกปี คือ " วันเอดส์โลก " [17 พฤศจิกายน 2565]
8 พฤศจิกายน 2565 วันลอยกระทง รณรงค์ งดใช้โฟมและใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในการทำกระทง [7 พฤศจิกายน 2565]
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [15 ตุลาคม 2565]
วารสารความรู้การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 [15 สิงหาคม 2565]
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พังขว้าง [3 สิงหาคม 2565]
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 [26 มิถุนายน 2565]
วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue day) [15 มิถุนายน 2565]
ประชาชนตำบลพังขว้าง จัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 2565 [14 มิถุนายน 2565]
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) "Living Sustainably in Harmony with Nature" "วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล" [5 มิถุนายน 2565]
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก [31 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 24 รายการ)