messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นางเมตตา บุญวัฒน์
ปลัด อบต.พังขว้าง
โทร : 089-8433209
นางเมตตา บุญวัฒน์
ปลัด อบต.พังขว้าง
โทร : 089-8433209

สถิติ sitemap
วันนี้ 209
เดือนนี้1,832
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)50,242
ทั้งหมด 212,849

check_circle ประกาศต่างๆ
ช่องทางสำหรับประชาชน ยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสกลนคร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
งานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567
วันเอดส์โลก (World AIDS Day
ลอยกระทง รักษ์โลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร
4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
กีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด (พังขว้างเกมส์) ประจำปี 2567[26 มีนาคม 2567]
โครงการมหกรรมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำปีการศึกษา2566[11 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567[16 กุมภาพันธ์ 2567]
เรื่อง ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกฯ[24 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
เอกสารการลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview73
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview69
ทำบุญกฐินประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัสดุประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายชัยณรงค์ อ่างคำ
นายก อบต.พังขว้าง
โทร : 089-2740881
นายชัยณรงค์ อ่างคำ
นายก อบต.พังขว้าง
โทร : 089-2740881
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง