องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลองค์การบิหารส่วนตำบลพังขว้าง ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง บ้านพังขว้างเหนือ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ที่ตั้ง ตำบลพังขว้างเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสกลนคร ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองสกลนคร 9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ -ทิศเหนือ จรดตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร -ทิศใต้ จรดตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร -ทิศตะวันออก จรดตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร -ทิศตะวันตก จรดตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ ตำบลพังขว้างมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 49,375 ไร่ หรือประมาณ 79 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของตำบลพังขว้าง เป็นพื้นที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขามีลำห้วย 11 สาย และมีอ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการเกษตร มีสภาพอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักผลไม้


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง