องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางธัญสินี วงศรีลา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางเนตรนภา ลาลู่
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรพิมล ศรีกะแจะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนิตยา โฮมปา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริขวัญ จันไตรรัตน์
ผู้ช่วยธุรการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง