องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายเปรมปรีดา กงนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวมลฤดี มูลสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุสรณ์ สีนวลแล
นายช่างโธา
นายพงษ์พัฒน์ ประณต
นายช่างสำรวจ
นายยุทธนา ชาแสน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าง