องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายเปรมปรีดา กงนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนุสรณ์ สีนวลแล
นายช่างโธา
นางสาวมลฤดี มูลสาร
นักจัดการงานทั่วไป
นายเกริกพล กลยนีย์
นายช่างไฟฟ้า
นายพงศ์พัฒน์ ประณต
นายช่างสำรวจ
นายวิชชนะ ภูเวียนวงค์
นายช่างผังเมือง


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง