องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
find_in_page เอกสารการลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : 52 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เรื่องจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการร่วท/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : 59 |
photo กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดงขุมข้าว อ.เมือง จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
photo ทำบุญกฐินประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลพังขว้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : phe | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : phe | เปิดอ่าน : 53 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังดักไขมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : phe | เปิดอ่าน : 66 |
photo การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : phe | เปิดอ่าน : 57 |
photo ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : phe | เปิดอ่าน : 68 |
photo ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
find_in_page ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : 44 |
photo ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file องค์การบริหารพังขว้างขอประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : sw | เปิดอ่าน : 73 |
photo ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2565 | โดย : sw | เปิดอ่าน : 41 |
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง