messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box ฝ่ายสภา
นายพุทธิชัย พุทธแพง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
นายทองอินทร์ ชินมาตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
นายเวชยันต์ อินธิแสน
สมาชิกสภา อบต ม.1
นายทองเสด็จ แสนมะฮุง
สมาชิกสภา อบต ม.2
นายกองศิลป์ บันเทิงใจ
สมาชิกสภา อบต ม.3
นายขวัญชัย ศรีผุย
สมาชิกสภา อบต ม.4
นายนีระพัด โคตรหลง
สมาชิกสภา อบต ม.5
นายสุวรรณ ประจงจิตร
สมาชิกสภา อบต ม.6
นายสมคิด เวียงวะลัย
สมาชิกสภา อบต ม.7
นายบัญญัติ คำชนะ
สมาชิกสภา อบต ม.8
นายบุญศรี แสนหูม
สมาชิกสภา อบต ม.9
นางรำไพ ดวงสำราญ
สมาชิกสภา อบต ม.10
นายวัฒน์ แถมสมดี
สมาชิกสภา อบต ม.11
นายสุระศักดิ์ โพธิ์โคตร
สมาชิกสภา อบต ม.12

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง