messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,655.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,275.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กท ๑๗๕๙ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุและเคมีภัณฑ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุถังพลาสติกรองรับขยะมูลฝอยทรงสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (หน้าปั๊มคราวเท็ก) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (ซอยนายมนัส) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ซอยศาลาประชาคม) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (เส้นข้าง อบต.) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพังขว้าง จำนวน 45 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพบ้านแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นายปราณี เนาว์ศรีสอน ม.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยประชาสามัคคี) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยหนองน้ำคำ) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (เส้นหน้า อบต.) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม/น้ำแข็ง บริการประชาชน โครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม วันอบรม (จำนวน ๒ มื้อ) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๑ คัน) พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดการเดินทาง จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดการเดินทาง จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (ซอยนาตาทัย) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 750 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 29,535 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 (พังขว้างเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 (พังขว้างเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 (เส้นนายวิเชียร) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5-บ้านดงสมบรูณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7-บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อดอกเจาะคอริ่งเจาะคอนกรีต ขนาด 76x450 มม. จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (เส้นหลังวัดอัมพวัน-ดงขมิ้น) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กท ๑๗๕๙ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับรับรอง เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ผู้มาเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 มื้อ จำนวน 150 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 (คุ้ม6) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 (ซอยแสงแก้ว) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต.พังขว้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต.พังขว้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต.พังขว้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต.พังขว้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต.พังขว้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ สำหรับประจำรถเก็บขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
1 - 50 (ทั้งหมด 903 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง