องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและโรคที่เกิดจากสัตว์ หมู่ที่ 1-14 ประจำปี 2566 [28 มีนาคม 2566]
กิจกรรม อบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อสปม.) ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลพังขว้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [23 มีนาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมฝึกอาชีพ [22 มีนาคม 2566]
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [20 มีนาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยงานตามแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาส่วนราชการ [15 มีนาคม 2566]
ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรงฟันให้ถูกวิธี" โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ [9 มีนาคม 2566]
กีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 [7 มีนาคม 2566]
ติดตามทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 [28 กุมภาพันธ์ 2566]
ร่วมกิจกรรมโรงเรียน อสม.สัญจร เขตพื้นที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังขว้างใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [23 กุมภาพันธ์ 2566]
ออกเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [22 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 73 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง