องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
รณรงค์การจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ตามโครงการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 สิงหาคม 2565]
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสกลนคร ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ตำบลพังขว้าง [19 สิงหาคม 2565]
งานกู้ชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วตำบลพังขว้าง [17 สิงหาคม 2565]
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [17 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมคัดกรองผู้เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันแม่แห่งชาติ" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง [11 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 [10 สิงหาคม 2565]
งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนโรคและพ่นหมอกควัน กรณีเกิดการระบาดในเขตพื้นที่ [5 กรกฎาคม 2565]
โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565 [24 มิถุนายน 2565]
โครงการ อบรมส่งเสริมพัฒนาการ การแพทย์ทางเลือกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้สมุนไพร เพื่อการดูแลรักษา สุขภาพ ของผู้นำด้านสุขภาพ อสม.และประชาชน หมู่ ๑-๑๔ ในเขตตำบลพังขว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [21 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมพ่นหมอกควัน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [7 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 42 รายการ)