messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายชัยณรงค์ อ่างคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-2740881
นายถอนไล ขำกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-4747123
นายเอกลักษณ์ ภูละคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-0328999
นางแตงอ่อน พรหมโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 094-2622064

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง