องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) "Living Sustainably in Harmony with Nature" "วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล"
รายละเอียด : ความสําคัญวันสิ่งแวดล้อมโลก สืบเนื่องจากปัญหาวิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ล้วนส่งผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มี "วันสิ่งแลดล้อมโลก" ขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้โพส : phe