องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ติดตามทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วัน อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง นำโดย นางเมตตา บุญวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง นายสุระศักดิ์ งอยจันทร์ศรี รองปลัด และนายฤทธิชัย เวชสถล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายชัยเชษฐา กาญจนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ร่วมต้อนรับ นางรุ่งจิตร อรรถสาร ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ติดตามทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน เขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง
ผู้โพส : phe


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง