องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
1 ธันวาคม ของทุกปี คือ " วันเอดส์โลก "
8 พฤศจิกายน 2565 วันลอยกระทง รณรงค์ งดใช้โฟมและใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในการทำกระทง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันล้างมือโลก ประจำปี 2565
วารสารความรู้การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พังขว้าง
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue day)
ประชาชนตำบลพังขว้าง จัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 2565
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โคนม โคเนื้อ งานสุกร งานสัตว์ปีก เพื่อทำการออกใบอนุญาตประกอบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2566 [10 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรม โรงเรียน อสม. เขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว ประจำปีงบประมาณ 2566 [10 พฤศจิกายน 2565]
ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 [9 พฤศจิกายน 2565]
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 [4 พฤศจิกายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp