messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
check_circle ประกาศต่างๆ
ช่องทางสำหรับประชาชน ยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสกลนคร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
งานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567
วันเอดส์โลก (World AIDS Day
ลอยกระทง รักษ์โลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร
4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
กีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด (พังขว้างเกมส์) ประจำปี 2567[26 มีนาคม 2567]
โครงการมหกรรมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำปีการศึกษา2566[11 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567[16 กุมภาพันธ์ 2567]
เรื่อง ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกฯ[24 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
เอกสารการลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview73
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview69
ทำบุญกฐินประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัสดุประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง