องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
check_circle ประกาศต่างๆ
ช่องทางสำหรับประชาชน ยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง


image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ
รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
1 ธันวาคม ของทุกปี คือ " วันเอดส์โลก "
8 พฤศจิกายน 2565 วันลอยกระทง รณรงค์ งดใช้โฟมและใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในการทำกระทง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันล้างมือโลก ประจำปี 2565
วารสารความรู้การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและโรคที่เกิดจากสัตว์ หมู่ที่ 1-14 ประจำปี 2566 [28 มีนาคม 2566]
กิจกรรม อบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อสปม.) ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลพังขว้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [23 มีนาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมฝึกอาชีพ [22 มีนาคม 2566]
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [20 มีนาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview1

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง