องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
วารสารความรู้การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พังขว้าง
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue day)
ประชาชนตำบลพังขว้าง จัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 2565
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) "Living Sustainably in Harmony with Nature" "วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล"
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3โรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
รณรงค์การจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ตามโครงการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 สิงหาคม 2565]
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสกลนคร ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ตำบลพังขว้าง [19 สิงหาคม 2565]
งานกู้ชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วตำบลพังขว้าง [17 สิงหาคม 2565]
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [17 สิงหาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 / 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 / 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 / 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview4