องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ ก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
photo หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
description หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
description หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของพนง. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง