ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ของโรงเรียนในเขตตำบลพังขว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง