ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ตั้งแต่วันที่ 8-31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง