ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านดงขุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (เส้นกลางบ้าน)ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง