ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง