ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างจุดกลับรถ บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยทุ่งรวงทอง)ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง