ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 (เส้นผู้กองลำพูน)ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง