ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (อาคารอเนกประสงค์) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง