ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (ศาลาอเนกประสงค์) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง