ชื่อเรื่อง : งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในเขตตำบลพังขว้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พังขว้าง
รายละเอียด : โรคมือเท้าปากเกิดได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ แต่มักจะระบาดในเด็กเล็กที่ไม่เกิน 5 ขวบ ซึ่งสามารถติดโรคได้อย่างรวดเร็ว โรคมือเท้าปากเกิดได้ตลอดทั้งปีและจะมีช่วงฤดูที่ระบาดอยู่ด้วย โรคมือเท้าปากเกิดจากไวรัสหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงจนถึงตายได้ถ้าไม่รีบรักษา ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากได้ แต่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อที่จะทำให้เกิดโรค รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ ได้แก่1 สร้างสุขนิสัยรักความสะอาด โดยเฉพาะการฝึกฝนเด็กไม่ให้ใช้มือจับของเข้าปาก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ เจล แอลกอฮออล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากเปลี่ยนผ้าอ้อม ใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้อื่น หรือก่อนการเตรียมทำอาหาร ทำความสะอาดเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ หรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคสิ่งสกปรกที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อ ไม่สัมผัสของเล่น หรือใช้ของใช้ส่วนตัว รวมทั้งไม่ใช้ช้อนส้อม แก้วน้ำ หรืออุปกรณ์ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ใช้ผ้าสะอาดหรือทิชชู่ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม แล้วทิ้งลงถังขยะให้เร็วที่สุดหลังใช้งานแล้ว ไม่สัมผัสกับผู้ป่วยโรคมือเท้าปากอย่างใกล้ชิด เช่น การกอด การจูบ การหอม แยกเด็กหรือผู้ที่ป่วยด้วยโรคมือเท้าปากออกจากคนปกติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่วิธีที่ดีที่สุดหากป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ควรลางานหรือหยุดเรียน แล้วพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหาย
ชื่อไฟล์ : yM8gjUnWed35822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้