ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง