ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านดงสมบรูณ์ หมู่ที่ 10 (ศาลารวมใจ) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง