ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
รายละเอียด : ตามหนังสืออำเภอเมืองสกลนคร ที่ สน 0023.7/ว 1764 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอให้แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ไปยังเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง จึงขอประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ดังนี้ (ตาม QR Code ด้านล่างนี้) 1. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2527 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือ “ตัวดูดน้ำ” 2. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2548 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่า “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์” หรือ “ลูกโป่งพลาสติก” หรือ “Blowing balloon” 3. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำ ที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง 4. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 5/2556 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแกล้งคน 5. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” 6. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น 7. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 1/2565 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร 8. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 2/2565 เรื่อง ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน 9. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 3/2565 เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน หมายเหตุ: 1. แหล่งที่มาของ QR Code จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2. หนังสืออำเภอเมืองสกลนคร ที่ สน 0023.7/ว 1764 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0311/ว 5318 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : acScyacMon13613.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rfikOe1Mon13624.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HstMZDKMon13624.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้