องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประชาชนตำบลพังขว้าง จัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 2565
รายละเอียด : ขอเชิญชวน ประชาชนตำบลพังขว้าง ร่วมรณรงค์จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ขยะเปียก คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษใบไม้ มูล สัตว์และซากสัตว์ เป็นต้น และเพื่อจัดทำขยะเปียกภายในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อน สามารถเข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวันศุกร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้โพส : phe