องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พังขว้าง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)
ผู้โพส : phe