องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
รายละเอียด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พังขว้าง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลพังขว้าง รู้ถึงโทษ/พิษภัย ของยาเสพติด การใช้ยาเสพติด มีโทษและพิษภัยรอบตัว นอกจากจะส่งผลกระทบในทางไม่ดีโดยตรงต่อตัวผู้เสพแล้ว ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ยังส่งผล กระทบทางอ้อมไปยังครอบครัวผู้เสพ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ อีกด้วย #พร้อมทั้งเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร.1386
ผู้โพส : phe


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง