องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมพ่นหมอกควัน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : วัน อังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายชัยณรงค์ อ่างคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในสำนักงาน/ภายในบ้านของตน ด้วยมาตรการ 3 ก. 5 ป. 1 ข.และพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
ผู้โพส : phe