องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนโรคและพ่นหมอกควัน กรณีเกิดการระบาดในเขตพื้นที่
รายละเอียด : วัน อังคาร ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นำโดยนายสุระศักดิ์ งอยจันทร์ศรี รองปลัดรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯร่วมกับ รพ.สต.พังขว้างใต้ และอสม.ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่สอบสวนโรคและพ่นหมอกควัน กรณีเกิดการระบาดในเขตพื้นที่ ระยะการพ่นรัศมี ๑๐๐ เมตร เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง
ผู้โพส : phe