องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
folder ชุมชนแห่งการเรียนรู้
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อบต.พังขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
photo การสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ สานตะกล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
photo โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ลดโรค ลดโลกร้อน (ด้วยไส้เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file การเขียนทะเบียนประวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ระบบสลิปเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ระบบสืบค้นกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file คู่มือติดตั้งเครื่องอ่านบัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานและมาตรการเร่งรัดดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file คู่มือระบบคำนวณค่างานของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ระบบกพ7 วิทยฐานะครู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ระบบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ระบบการประมินเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ระบบค้นหาเส้นทางความก้าวหน้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ระบบบัตรประจำตัวข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ระบบลา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ระบบสนทนาอัตโนมัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file สรุปจำนวนหมู่บ้านที่ขอเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง