องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
folder ไฟล์เอกสารคำขอต่างๆ
insert_drive_file คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file แบบ ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file แบบขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด. 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file แบบลงทะเบียนคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ภ.ร.ด.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file เอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file คำขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง