องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
folder ที่สาธารณะประโยชน์ อบต.พังขว้าง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ดอนปู่ตา บ้านพังขว้างเหนือ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ที่ดินป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ 3 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 3 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ป่าช้าสาธารณประโยชน์ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ป่าช้าหนองกรุง บ้านพังขว้างใต้ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ศาลากลางบ้าน บ้านดงขุมข้าวใต้ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองกุง บ้านโนนชลประทานหมู่ 7 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองขอนแก่น สาธารณประโยชน์ หมู่ 3 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองคอห่านใหญ่ หมู่ 1 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองแคน บ้านพังขว้างเหนือ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองแซงสาธารณประโยนช์ บ้านดงขุมข้าว โดย : admin เปิดอ่าน : 9
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองบัว โดย : admin เปิดอ่าน : 8
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองปลาดุก หมู่ 9 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองปางร้าง หมู่ 1 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองไผ่บ้านสาธารณประโยชน์ หมู่ 3 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองเม็ก หมู่ 3 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองยาง หมู่ 5 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
19 ตุลาคม 2565
insert_drive_file หนองยาง หมู่ 6 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2