messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
folder ที่สาธารณะประโยชน์ อบต.พังขว้าง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
19 ตุลาคม 2565
ดอนปู่ตา บ้านพังขว้างเหนือ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 43
19 ตุลาคม 2565
ที่ดินป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ 3 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
19 ตุลาคม 2565
ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 3 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 41
19 ตุลาคม 2565
ป่าช้าสาธารณประโยชน์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 50
19 ตุลาคม 2565
ป่าช้าหนองกรุง บ้านพังขว้างใต้ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 39
19 ตุลาคม 2565
ศาลากลางบ้าน บ้านดงขุมข้าวใต้ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 38
19 ตุลาคม 2565
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 54
19 ตุลาคม 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 40
19 ตุลาคม 2565
หนองกุง บ้านโนนชลประทานหมู่ 7 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 35
19 ตุลาคม 2565
หนองขอนแก่น สาธารณประโยชน์ หมู่ 3 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 36
19 ตุลาคม 2565
หนองคอห่านใหญ่ หมู่ 1 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 40
19 ตุลาคม 2565
หนองแคน บ้านพังขว้างเหนือ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 32
19 ตุลาคม 2565
หนองแซงสาธารณประโยนช์ บ้านดงขุมข้าว poll โดย : adminเปิดอ่าน : 34
19 ตุลาคม 2565
หนองบัว poll โดย : adminเปิดอ่าน : 37
19 ตุลาคม 2565
หนองปลาดุก หมู่ 9 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 40
19 ตุลาคม 2565
หนองปางร้าง หมู่ 1 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 40
19 ตุลาคม 2565
หนองไผ่บ้านสาธารณประโยชน์ หมู่ 3 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 42
19 ตุลาคม 2565
หนองเม็ก หมู่ 3 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 35
19 ตุลาคม 2565
หนองยาง หมู่ 5 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 36
19 ตุลาคม 2565
หนองยาง หมู่ 6 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง